Over GMB

Waar water is, is GMB. Wij zetten onze expertise in voor opdrachtgevers die zich bezighouden met waterveiligheid, waterkwaliteit, afvalwater. Zo werken we onder andere voor Rijkswaterstaat, voor waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, havengebieden en de industrie. We ontwerpen, bouwen, renoveren, en exploiteren.

Innovatief familiebedrijf

GMB ontstond ruim een halve eeuw geleden als een klein familiebedrijf in grondverzet. Inmiddels staat de derde generatie Van de Pol aan het roer en hebben we ruim vierhonderd GMB-ers, verspreid over zes clusters. We lopen voorop met verschillende expertises zoals, dijkversterkingen, rioolrenovaties, het bouwen van waterzuiveringsinstallaties en duurzame slibverwerking.

Expertisegebieden

Om efficiënt samen te kunnen werken met de markt, hebben we onze expertisegebieden onderverdeeld in zes clusters. Clusters die vaak multitechnisch met elkaar samenwerken.

Duurzaam, circulair, innovatief

Samen met onze opdrachtgevers springen we in op uitdagende ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie en de opkomst van de circulaire economie. In alles wat we doen staan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voorop. We staan bekend als creatieve doeners met een stevige portie innovatiedrift. Betrokken bij de klant en bij elkaar. Door kennis en ervaring te bundelen komen we samen tot het beste resultaat. Niet voor niets zeggen we ‘uitdaging verbindt’. 

Mooie GMB projecten