Dalwagenseweg 51 Opheusden 4043 MT Netherlands

Afstudeeropdracht Aquathermie: de aannemers als (mede-)energieleverancier

Nader te bepalen - GMB Waterkwaliteit & installaties

Vacature niet meer actief

Let op! Deze vacature is niet meer actief. Bekijk hier onze actuele vacatueres.

Aanleiding 

Binnen GMB wordt focus gehouden door te werken met een strategisch ondernemingsplan (SOP). Dit is een plan met een doorkijk voor de komende 5 jaar, waarbij wordt bepaald waar de aandacht naar toe gaat en wat dan de resultaten zijn. De opdracht ‘De aannemer als (mede-)energieleverancier’ draagt bij aan het SOP omdat GMB WK&I als strategisch doel heeft om te verkennen welke rol binnen de  energietransitie bij ons past. Onderdeel daarvan is dat we onze positie in de markt voor Aquathermie willen onderzoeken.   

Achtergrond opdracht / doel  

‘Nederland moet in het jaar 2050 aardgasvrij zijn’, dat is de boodschap die in de maatschappij steeds luider en concreter wordt. Dit betekent we (als maatschappij) op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen om Nederland van warmte (en koeling) te voorzien. Als GMB Waterkwaliteit & installaties willen wij een vaste plaats krijgen in deze energietransitie, waarin wij vanuit onze technische kennis en duurzaamheidsambitie, bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.  

We verwachten dat er vanuit de Regionale Energie Strategieën in Nederland de komende jaren veel projecten op de markt komen op het gebied van Aquathermie. Aquathermie is de verzamelnaam voor de technologieën Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), Thermische Energie uit Drinkwater (TED) en Riothermie. Met Aquathermie kan energie worden gewonnen uit reeds bestaande waterstromen en installaties. Oppervlaktewater en afvalwater hebben, 
verdeeld over de seizoenen, een basiswarmte. Deze basiswarmte is altijd aanwezig en kan benut worden voor voeden van warmtenetten. Met Aquathermie kan, met een aanpassing aan bestaande installaties in gemalen, pompstations, zuiveringen en/of drinkwaterstations, op een duurzame wijze energie worden opgewerkt ten behoeve van verwarming en/of koeling.  

GMB WK&I heeft de technische kennis en de ervaring in het ontwerpen en bouwen van drinkwater- of afvalwaterzuiveringsinstallaties. De noodzakelijke aanpassingen aan deze installaties om de warmte te kunnen benutten doorgronden wij op technisch vlak ook zeker. Maar hoe zit de markt van Aquathermie, of breder die van warmtenetten, in elkaar? Waar zit het verdienmodel voor GMB WK&I in deze projecten? Moeten wij als aannemer onze rol in deze projecten zelfs meer verschuiven in de richting van energieleverancier? Met deze vragen kan jij ons helpen!  

In de opdracht ‘De aannemer als (mede-)energieleverancier’ dagen wij jou uit om de kansen en risico’s in kaart te brengen voor een aannemer om buiten haar bestaande business model te stappen. Wij zijn benieuwd naar de toevoegde waarde van een aannemer als deelnemer aan een energiecollectief op het succesvol uitvoeren van Aquathermie-projecten.   

Resultaat  

Wanneer je klaar bent met je opdracht heeft GMB een beter beeld gekregen bij de rol die we kunnen innemen in de markt van Aquathermie projecten. We hebben inzicht in de belangrijkste kansen en risico’s die deze markt, het verdienmodel en onze rol in de keten met zich mee brengen.   

Jij hebt geleerd wat de basis technologie van Aquathermie inhoudt en hoe de markt gestructureerd is. Je leert om de vertaalslag te maken van een bestaand business model van een bedrijf naar nieuwe ontwikkelingen in de markt.   

Wat we zoeken

  • Ambitieuze aanpakker
  • Betrokken samenwerker
  • Creatieve doorzetter
  • Een neus voor kansen
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Eigenaarschap

Wat we bieden

  • Informele, flexibele en collegiale werkomgeving met korte lijnen
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Uitstekende stagevergoeding
  • Goede begeleiding

Deze vacature is niet meer actief. Bekijk onze actuele vacatures.

Actuele vacatures

Deel deze vacature

Werken aan grootse projecten

Je gaat straks aan baanbrekende opdrachten werken.
Maar we hebben ook al veel moois op onze naam staan.

Samen door ontwikkelen

Bij GMB vinden we het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen.
En dat jíj dat belangrijk vindt. Dat je enerzijds ervaring opdoet.

Er moet íemand zijn die
bedenkt hoe het veiliger kan.

Typisch jij. Bij GMB.

Lees meer

Vragen? Stuur een appje!