Dalwagenseweg 51 Opheusden 4043 MT Netherlands

Afstudeeronderzoek: keuringsproces arbeidsmiddelen

Opheusden - GMB Beheer - 40

Vacature niet meer actief

Let op! Deze vacature is niet meer actief. Bekijk hier onze actuele vacatueres.

Aanleiding

Binnen GMB worden meldingen gemaakt van veilige situaties en veiligheidsincidenten. Daarnaast worden er met vaste regelmaat werkplekinspecties (WPI’s) op de werkvloer uitgevoerd. De KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) afdeling van GMB voert op deze meldingen en de resultaten van de WPI’s periodiek trendanalyses uit om te kunnen bepalen wat de grootste risico’s zijn binnen GMB, wat de belangrijkste basisoorzaken zijn en welke structurele maatregelen GMB moet nemen om een veilige werkomgeving en werkwijze te bevorderen.  

De KAM afdeling heeft uit deze trendanalyses geconstateerd dat arbeidsmiddelen niet altijd (tijdig) worden gekeurd. In het verlengde daarvan spelen er binnen de KAM afdeling een aantal vragen over het keuringsproces:

 • hoe wordt er in de huidige situatie invulling gegeven aan het keuringsproces?
 • hoe ziet de gewenste situatie omtrent het keuringsproces er uit?
 • welke arbeidsmiddelen moeten verplicht worden gekeurd?
 • met welke frequentie moeten arbeidsmiddelen worden gekeurd?
 • op welke punten moeten de verschillende soorten arbeidsmiddelen worden gekeurd?
 • wie is bevoegd tot het keuren van arbeidsmiddelen?
 • wat zijn de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie van het keuringsproces?

Binnen GMB wordt de focus gehouden door te werken met een strategisch ondernemingsplan (SOP). Dit is een plan met een doorkijk naar de komende 5 jaar, waarbij wordt bepaald waar de aandacht naar toe gaat (missie en visie) en wat dan de resultaten zijn. De opdracht om het keuringsproces van arbeidsmiddelen te optimaliseren draagt bij aan het SOP omdat GMB als strategisch doel heeft om processen te optimaliseren.

Achtergrond opdracht / doel

In artikel 7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden de wettelijke verplichtingen omtrent het keuren van arbeidsmiddelen beschreven. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat ervan. Met zo’n terugkerende keuring kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat ook gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

In de opdracht om het keuringsproces binnen GMB te optimaliseren dagen wij jou uit om het huidige keuringsproces van arbeidsmiddelen binnen GMB in kaart te brengen en deze te vergelijken met de gewenste situatie op basis van wetgeving en best practices.

Resultaat

Wanneer je klaar bent met je opdracht heeft GMB inzicht in de huidige en gewenste situatie omtrent het keuringsproces van arbeidsmiddelen. Met jouw onderzoeksresultaten kan de KAM afdeling van GMB aanbevelingen doen aan de afdeling Materieelbeheer over welke stappen er genomen moeten worden om het keuringsproces te optimaliseren.

Jij hebt tijdens het uitvoeren van deze opdracht geleerd wat de verplichtingen zijn omtrent het keuren van arbeidsmiddelen. Je leert hierbij hoe je bedrijfsprocessen in kaart brengt, hoe je een GAP-analyse uitvoert en je leert om onderzoeksresultaten te vertalen naar SMART aanbevelingen.

Wat we zoeken

 • Ambitieuze aanpakker
 • Betrokken samenwerker
 • Creatieve doorzetter
 • Een neus voor kansen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Eigenaarschap

Wat we bieden

 • Informele, flexibele en collegiale werkomgeving met korte lijnen
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Uitstekende stagevergoeding
 • Goede begeleiding

Deze vacature is niet meer actief. Bekijk onze actuele vacatures.

Actuele vacatures

Deel deze vacature

Werken aan grootse projecten

Je gaat straks aan baanbrekende opdrachten werken.
Maar we hebben ook al veel moois op onze naam staan.

Samen door ontwikkelen

Bij GMB vinden we het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen.
En dat jíj dat belangrijk vindt. Dat je enerzijds ervaring opdoet.

Er moet íemand zijn die
bedenkt hoe het veiliger kan.

Typisch jij. Bij GMB.

Lees meer

Vragen? Stuur een appje!