Dalwagenseweg 51 Opheusden 4043 MT Netherlands

Afstudeeropdracht Aquathermie: Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Nader te bepalen - GMB Waterkwaliteit & installaties

Vacature niet meer actief

Let op! Deze vacature is niet meer actief. Bekijk hier onze actuele vacatueres.

Aanleiding 

Binnen GMB wordt focus gehouden door te werken met een strategisch ondernemingsplan (SOP). Dit is een plan met een doorkijk voor de komende 5 jaar, waarbij wordt bepaald waar de aandacht naar toe gaat en wat dan de resultaten zijn. De opdracht ‘Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), het ontsluiten van de potentie’ draagt bij aan het SOP omdat GMB WK&I als strategisch doel heeft om te verkennen welke rol binnen de energietransitie bij ons past. Onderdeel daarvan is dat we onze positie in de markt voor Aquathermie willen onderzoeken.   

Achtergrond opdracht / doel  

‘Nederland moet in het jaar 2050 aardgasvrij zijn’, dat is de boodschap die in de maatschappij steeds luider en concreter wordt. Dit betekent we (als maatschappij) op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen om Nederland van warmte (en koeling) te voorzien. Als GMB Waterkwaliteit & installaties willen wij een vaste plaats krijgen in deze energietransitie, waarin wij vanuit onze technische kennis en duurzaamheidsambitie, bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.  

We verwachten dat er vanuit de Regionale Energie Strategieën in Nederland de komende jaren veel projecten op de markt komen op het gebied van Aquathermie. Aquathermie is de verzamelnaam voor de technologieën Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), Thermische Energie uit Drinkwater (TED) en Riothermie. Met Aquathermie kan energie worden gewonnen uit reeds bestaande waterstromen en installaties. Oppervlaktewater en afvalwater hebben, 
verdeeld over de seizoenen, een basiswarmte. Deze basiswarmte is altijd aanwezig en kan benut worden voor voeden van warmtenetten. Met Aquathermie kan, met een aanpassing aan bestaande installaties in gemalen, pompstations, zuiveringen en/of drinkwaterstations, op een duurzame wijze energie worden opgewerkt ten behoeve van verwarming en/of koeling.  

GMB WK&I heeft de technische kennis en de ervaring in het ontwerpen en bouwen van drinkwater- of afvalwaterzuiveringsinstallaties, de markt van TEA ligt wat dat betreft dicht bij onze expertise. In de opdracht Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), het ontsluiten van de potentie’ dagen wij jou uit om in kaart te brengen op welke plekken in Nederland TEO-potentie ontsloten kan worden, en welke rol hierin ingevuld kan worden door GMB, zowel vanuit het cluster Waterkwaliteit en installatie en het cluster Waterveiligheid en constructies.   

Resultaat  

Wanneer je klaar bent met je opdracht heeft GMB een beter beeld gekregen bij de rol die we kunnen innemen in de markt van Aquathermie projecten. We hebben inzicht in de belangrijkste kansen en risico’s die deze markt, het verdienmodel en onze rol in de keten met zich meebrengen.  

Jij hebt geleerd wat de basis technologie van Aquathermie inhoudt en hoe de markt gestructureerd voor TEO-projecten opgebouwd is. Je leert om vanuit de marktcondities voor TEO-projecten een concreet advies te schrijven waarmee GMB passende projecten kan verwerven en uitvoeren.   

Wat we zoeken

  • Ambitieuze aanpakker
  • Betrokken samenwerker
  • Creatieve doorzetter
  • Een neus voor kansen
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Eigenaarschap

Wat we bieden

  • Informele, flexibele en collegiale werkomgeving met korte lijnen
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Uitstekende stagevergoeding
  • Goede begeleiding

Deze vacature is niet meer actief. Bekijk onze actuele vacatures.

Actuele vacatures

GMB'er aan het woord

Hendrik Jan Brand "Tegenwoordig moet bijna alles snel-snel-snel. Op zich past dat goed bij mij, w..." Hendrik Jan Brand

Deel deze vacature

Werken aan grootse projecten

Je gaat straks aan baanbrekende opdrachten werken.
Maar we hebben ook al veel moois op onze naam staan.

Samen door ontwikkelen

Bij GMB vinden we het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen.
En dat jíj dat belangrijk vindt. Dat je enerzijds ervaring opdoet.

Er moet íemand zijn die
bedenkt hoe het veiliger kan.

Typisch jij. Bij GMB.

Lees meer

Vragen? Stuur een appje!