GMB Quiz

Geef antwoord op onderstaande vragen.

Welke grondstoffen voor kunstmesttoepassingen worden gewonnen uit urine? (kies 2 antwoorden)


Hoeveel drinkwater verbruikt een Nederlands huishouden van 2 personen gemiddeld per jaar?


Hoeveel kilometer waterkerende dijken kent Nederland?


Jouw gegevens

Mooie GMB projecten