Jong GMB

Jong GMB is onze ‘next generation’. Met Jong GMB ondernemen we door het jaar heen verschillende activiteiten. We bezoeken projecten van verschillende clusters en we volgen trainingen. Ook buiten het werk om organiseren we leuke uitjes..

Het aantal jongeren binnen GMB neemt toe en daar zijn we blij mee. Op dit moment zijn er ongeveer vijftig JonGMB-ers, waaronder ook onze stagiaires. Tot en met het jaar dat je eenendertig wordt, behoor je automatisch tot Jong GMB.

Persoonlijke ontwikkeling

Door het jaar heen een organiseren we verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Zo leren we elkaar, alle onderdelen van GMB én onszelf beter kennen. De ene keer bezoeken we een van onze vestigingen en een andere keer nemen we een kijkje op een mooi project. Ook volgen we nu en dan samen een training met een specifiek thema zoals competentiemanagement, … of …. Verder delen we ervaringen en werken we zelf of met elkaar aan ons persoonlijke ontwikkelingsplan.

En de gezelligheid?

Uiteraard vinden we het van groot belang dat we nieuwe ervaringen en opgedane kennis meteen na de bijeenkomst integreren tijdens een jong GMB-diner. En omdat we als Jong GMB nu eenmaal nieuwsgierig zijn naar de wereld om ons heen, betrappen we onszelf ook weleens op minder werkgerelateerde uitjes. Vorig jaar bezochten we onder andere een bierbrouwerij en deden we een escape challenge/ virtual reality diner.

Mooie GMB projecten