Duurzaamheid en MVO

Je zou ons eigenwijs kunnen noemen, maar bij GMB doen we niets op de automatische piloot. Bij alles wat we doen, vragen we ons af: kan dat niet beter, efficiënter, slimmer, veiliger, duurzamer? We zetten onze creativiteit en innovatiedrift in om samen met klanten te werken aan een duurzame toekomst.

GMB Circulair 2030

Onze ambitie is om in 2030 helemaal circulair te werken. We sluiten ketens door te kiezen voor gerecyclede materialen, maar ook door gebruikte materialen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten voor hergebruik. Verder kiezen we zoveel mogelijk voor materialen uit onze omgeving. Zo dragen we, samen met opdrachtgevers, bij aan een duurzame en circulaire economie.

Innovatieprijs GMB

Binnen GMB hebben we nogal wat Willy Wortels. Ze komen met innovatieve maatwerkoplossingen, verbeteren onze installaties en upgraden ons materieel. Hun oplossingen zorgen ervoor dat we ons werk kunnen doen. Omdat creatieve denkers en oplossingsgerichte doeners ervoor zorgen dat we ons werk beter kunnen doen, belonen we elk jaar één van hen met de GMB innovatieprijs.

Tom Melis van GMB Waterveiligheid & constructies

“Bij dijkverbeteringsprojecten denken we steeds vaker vanaf het begin mee met onze opdrachtgevers. Zo kunnen we kiezen voor grondstoffen vanuit de directe omgeving.”

Martin Wilschut van GMB BioEnergie:

“GMB BioEnergie zet hoog in op circulariteit. Bijvoorbeeld door stoffen geproduceerd uit zuiveringsslib te verwaarden als meststof, bodemverbeteraar of biobrandstof.”

GMB in Ghana

We denken niet alleen vaak buiten de box, we kijken ook over landsgrenzen heen. Zo zetten we onze kennis en kunde al een paar jaar in voor Ghana, een land waar het hard nodig is. Onlangs hebben we in de stad Temala een oude zuivering weer operationeel gemaakt en we hebben een rioolstelsel aangelegd voor de omgeving. We kijken nu naar mogelijkheden om water tijdens het regenseizoen op te slaan voor drogere perioden.

GMB in je eigen omgeving

We ondersteunen ook graag maatschappelijke initiatieven van onze medewerkers. We sponsoren verschillende sportclubs, maar er is ook budget voor eenmalige activiteiten.

Mooie GMB projecten